trongdong
text logo

BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI DI SẢN VĂN HÓA VÀ THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI, QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN - TỈNH NINH BÌNH

Tác giả bài viết: BAN QUẢN LÝ QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN

Thứ tư - 28/04/2021 07:06
Ninh Bình là một trong những địa phương sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước và quốc tế. Nhận thức được những giá trị tiềm năng to lớn đó, ngay từ đầu những năm 1990, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đưa Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư vào Danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản thế giới. 
BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI DI SẢN VĂN HÓA VÀ THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI, QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN - TỈNH NINH BÌNH
Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, ngày 29-4-2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 82/2003/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, ngày 13-7-2009, Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-TU về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đây chính là cơ sở quan trọng cho tỉnh Ninh Bình triển khai hàng loạt các dự án nghiên cứu, khai quật, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch tại các khu vực di tích trọng điểm như di tích Cố đô Hoa Lư, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu du lịch sinh thái Tràng An và chùa Bái Đính.
Sau khi Quần thể danh thắng Tràng An trở thành di sản thế giới, tỉnh đã kịp thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch về bảo tồn và phát huy giá trị di sản cùng với các quy định, quy chế quản lý, bảo vệ di sản. Hệ thống các văn bản trên được ban hành đã xác định một cách toàn diện về tầm nhìn, nguyên tắc, định hướng cơ bản việc bảo vệ, quản lý di sản; giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển du lịch nói riêng, có giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh. Do đó, việc gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch của Ninh Bình đạt được những kết quả khẳng định các nghị quyết, kế hoạch bảo tồn phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch và các văn bản quy định về quản lý, bảo tồn di sản đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ thực sự đi vào cuộc sống, là cơ sở pháp lý và khoa học để các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức quần chúng và nhân dân trong tỉnh về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, nhất là nhân dân trong vùng di sản. Cụ thể như:
- Các công trình kiến trúc lịch sử - văn hóa, các di tích khảo cổ, cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên, đặc biệt là di sản địa chất được bảo vệ nghiêm ngặt, môi trường và đa dạng sinh học không bị xáo trộn bởi sự phát triển của con người. 
- Công tác quản lý về xây dựng, quản lý tài nguyên môi trường, hoạt động dịch vụ, du lịch, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và an ninh trật tự từng bước đi vào nề nếp. Do vậy, lượng khách trong nước và quốc tế đến nghiên cứu, tham quan du lịch trong vùng di sản ngày càng tăng, trong đó có nhiều cơ quan truyền thông, hãng phim lớn trên thế giới (của Mỹ và châu Âu) đã chọn Tràng An làm cảnh quay các bộ phim nổi tiếng thế giới.
- Ý thức, trách nhiệm đối với di sản của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã được nâng lên rõ rệt nhờ các hoạt động truyền thông, tuyền truyền, giáo dục cộng đồng do các cấp, các ngành tổ chức thường xuyên.
Nhờ làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thế giới, nên thương hiệu, hình ảnh du lịch Ninh Bình gắn với di sản thế giới Tràng An đã được lan tỏa và quảng bá rộng rãi trên bình diện quốc tế, góp phần thu hút lượng khách đến với Ninh Bình ngày càng tăng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và du lịch của địa phương. Trong năm 2016, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tỉnh giao, đón được 6,5 triệu lượt khách, phấn đấu năm 2017 sẽ đón 6,7 triệu lượt khách. Đáng chú ý nhất, số lượng khách quốc tế đến Ninh Bình đã tăng vọt, đạt gần 716.000 lượt, tăng 19% so với năm 2015. Tổng doanh thu từ du lịch của cả tỉnh năm 2016 đạt trên 1.764 tỷ đồng tăng trên 24%.
Những kết quả đạt được, thể hiện cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong tỉnh nói chung, nhân dân, doanh nghiệp trong vùng di sản nói riêng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh. Tuy nhiên, để làm tốt và đưa công tác bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị của di sản vào phục vụ đời sống dân sinh, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững chúng ta cần tập trung khắc phục những tồn tại bất cập, đó là: Vẫn còn một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về tầm việc giữ gìn, bảo vệ môi trường cảnh quan, tính toàn vẹn của di sản, nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp xây dựng nhà ở, cơ sở dịch vụ trái quy định trong vùng lõi của di sản; hoạt động săn bắn động vật hoang dã, khai thác cây cảnh, đá cảnh, xả chất thải chăn nuôi trực tiếp ra sông, suối, xả rác thải không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra; việc giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án hạ tầng, bảo tồn di sản còn chậm so với yêu cầu; chưa có mốc giới phân định vùng lõi, vùng đệm của di sản theo địa giới hành chính, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ di sản của các địa phương; sự phối hợp quản lý tài nguyên du lịch trong vùng di sản giữa cấp và ngành với các doanh nghiệp, chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa nhịp nhàng còn hiện tượng nể nang, ngại va chạm dẫn đến một số vụ, việc vi phạm về xây dựng, kinh doanh dịch vụ chậm được phát hiện, nên xử lý chưa kịp thời, dứt điểm. 
Thời gian tới, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bên cạnh việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định, khuyến nghị của UNESCO, Luật Di sản văn hóa, thì cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch quản lý di sản và các quy định có liên quan đến quản lý, bảo vệ di sản, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, trong đó tập trung vào các giải pháp cơ bản sau:
- Quản lý “sức chứa” phù hợp với khả năng chịu tải của tài nguyên và môi trường du lịch và quản lý tác động của hoạt động du lịch căn cứ báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch tại các khu, điểm du lịch trong di sản Quần thể danh thắng Tràng An.
- Tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng có thể tham gia vào quá trình quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển du lịch nơi mà cuộc sống của cộng đồng gắn liền. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm cho quy hoạch đi vào cuộc sống trên cơ sở những hiểu biết phong phú và cụ thể của cộng đồng đối với mảnh đất mà họ gắn bó, mà còn để cộng đồng hiểu được những gì sẽ biến đổi trên mảnh đất của họ; những gì họ có thể tham gia vào hoạt động phát triển du lịch để có được cuộc sống tốt hơn và để cộng đồng có được sự chuẩn bị tốt hơn cho những công việc mới cùng với trách nhiệm bảo vệ các giá trị tự nhiên, văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển du lịch.
khu du lịch Tràng An Ninh Bình 4
Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ các giá trị tự nhiên, văn hóa bản địa để bảo đảm cuộc sống của họ với những thu nhập họ có được qua việc tham gia vào hoạt động phát triển du lịch trên cơ sở khai thác những giá trị tự nhiên và văn hóa bản địa. Trước hết nhận thức này cần được nâng lên ở những người có ảnh hưởng rộng rãi trong cộng đồng như trưởng xóm, trưởng thôn...
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định hiện hành về bảo vệ tài nguyên tự nhiên, văn hóa truyền thống đến cộng đồng. Kinh phí dành cho những hoạt động này cần được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước hoặc một phần kinh phí trích trực tiếp từ thu nhập du lịch.
- Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của địa phương để bảo đảm một phần từ thu nhập du lịch sẽ  “quay lại” hỗ trợ cho cộng đồng và cho công tác bảo tồn, phát triển tài nguyên môi trường, du lịch nơi diễn ra hoạt động du lịch với sự tham gia của cộng đồng.
- Xây dựng một số mô hình và cơ chế cụ thể nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động phát triển du lịch như hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ đào tạo kỹ năng, cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch…
- Tăng cường sự hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch để cải thiện sinh kế, nâng cao mức sống và qua đó hạn chế các tác động của cộng đồng đến tài nguyên, môi trường, góp phần cho phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.
Với ý thức trách nhiệm trước một di sản vô giá của quốc gia và của nhân loại, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện cam kết với mục tiêu cao nhất là quản lý, bảo tồn và giữ gìn khu di sản để trao truyền nguyên vẹn cho các thế hệ mai sau, đồng thời phát huy bền vững và hiệu quả các giá trị của khu di sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương, đáp ứng các yêu cầu và tiểu chuẩn của một khu di sản thế giới.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây