trongdong
text logo

Bình Dương: Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Tác giả bài viết: Đoan Lê

Thứ ba - 29/12/2020 00:07

TTPT.VN - Qua hơn 02 năm Bình Dương triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) đã thu được những kết quả rất tích cực, từ việc xây dựng thể chế đến những kết quả cụ thể có thể định lượng đo đếm được. Trong thời gian tới, nhiệm vụ này sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ và căn bản để đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ phận một cửa giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm hành chính tỉnh.
Bộ phận một cửa giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm hành chính tỉnh.
Kết quả bước đầu đáng ghi nhận

Với quyết tâm chính trị cao, ngày 11/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt là Đề án 711).
Sau khi có Đề án 711, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức nhiều cuộc họp triển khai, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tinh giản biên chế đồng bộ, gọn nhẹ, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ CB, CC,VC trong tỉnh.

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 40 quyết định phê duyệt đề án cho các cơ quan, đơn vị; toàn hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương đã tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn.
 


Bộ phận tiếp dân một cửa giải quyết TTHC trả hồ sơ cho người dân tại Trung tâm HC tỉnh.


Sau 02 năm thực hiện Đề án 711, toàn tỉnh sắp xếp giảm được 03 đầu mối cấp tỉnh và tương đương, giảm 40/218 đầu mối cấp phòng và tương đương; giảm 04/117 lãnh đạo cấp tỉnh, giảm 52/504 lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp tỉnh (35 cấp trưởng và 17 cấp phó) và 52/577 lãnh đạo phòng thuộc cấp huyện (12 cấp trưởng và 40 cấp phó); giảm 1102 biên chế.

Hiện nay, tỉnh đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, từ đó đã tạo thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động quản lý, điều hành, tinh gọn bộ máy.

Kết quả, đã thực hiện kiêm nhiệm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tất cả 09/09 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ; 04/09 đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra cấp huyện (TP. Thuận An, TX. Tân Uyên, huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo); 02/09 đơn vị thực hiện Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ (TP. Thuận An, TX. Tân Uyên); 04/09 đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện (TP. Thuận An, TX. Tân Uyên, huyện Bàu Bàng và Phú Giáo)…

Nổi bật hơn, tỉnh đã thực hiện Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp huyện ở 03 địa phương (TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An và huyện Phú Giáo); Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện ở 01 địa phương (TX. Bến Cát); định hướng tiếp tục thực hiện thêm 01 địa phương trong thời gian tới. Tính đến nay, đã có 12/91 đơn vị cấp xã đã thực hiện mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND; 37/91 đơn vị đã thực hiện mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND. Thực hiện Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ có 52/91 đơn vị thực hiện; mô hình Phó Chủ tịch HĐND kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 15/91 đơn vị thực hiện.

Việc thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND, UBND đã tạo sự đồng bộ, linh hoạt, kịp thời và thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết chương trình hành động của cấp ủy và việc triển khai tổ chức thực hiện của HĐND, UBND; nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nắm chắc toàn diện tình hình địa phương, thực hiện nhiệm vụ giám sát của HĐND, điều hành hoạt động của UBND sát thực tế có hiệu quả. Đồng thời thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-MTTQ đồng bộ, chặt chẽ hơn, từng bước làm rõ chức năng nhiệm vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các khối, các cơ quan chính quyền, Đảng, MTTQ và đoàn thể.

Trên cơ sở quyết định phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức đối với tất cả 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Trước khi sắp xếp, 18 sở ngành cấp tỉnh có tổng cộng 134 phòng và 16 chi cục; sau khi sắp xếp còn lại 106 phòng và 13 chi cục, giảm được 28 phòng và 03 chi cục; trong đó giảm nhiều nhất là Sở Công Thương và Văn phòng UBND tỉnh. Kết quả này vượt hơn so với chỉ tiêu Quyết định 711 đề ra là giảm 20 phòng.

Ngoài ra, nhằm mục đích thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công việc và trong công tác quản lý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, từ ngày 01/3/2019, UBND tỉnh đã chuyển Trung tâm Hành chính công và chức năng, nhiệm vụ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Sở Nội vụ về trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Bên cạnh việc sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn, Quyết định 711 cũng đã đề ra nhiệm vụ sáp nhập Ban Quản lý Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam-Singapore vào Ban Quản lý các KCN Bình Dương để chỉ còn một đầu mối quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ 02 Ban Quản lý với tổng số 14 phòng, sau khi sáp nhập thành 01 Ban Quản lý với 08 phòng và dự kiến đến năm 2021 sẽ tiếp tục sáp nhập giảm tiếp 01 phòng để còn 07 phòng.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; sắp xếp, đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hợp lý; giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả; tăng cường thực hiện chuyển đổi các đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ; đến nay, tỉnh đã giảm được 27 đơn vị trong tổng số 556 đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong các cuộc họp triển khai, chỉ đạo thực hiện Đề án 711 của Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam luôn nhấn mạnh “ Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải giữ được sự ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội; làm quyết liệt nhưng thận trọng, không nóng vội, duy ý chí; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết và thống nhất; phải khoa học, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức”. Từ những kết quả đạt được đã phần nào cho thấy quyết tâm chính trị cao độ, sự đồng lòng, tuân thủ chặt chẽ quy định cũng như bám sát mục tiêu đề ra từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tỉnh Bình Dương; đồng thời kèm theo sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Quyết tâm kiện toàn tổ chức bộ máy

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, Bình Dương đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII cũng như Đề án 711, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn trong toàn thể cán bộ, Đảng viên, quần chúng nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp... Từng cấp, từng ngành đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, khoa học, nghiêm túc, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình bước đi phù hợp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa.
 


Công chức bộ phận tiếp dân hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính tỉnh.

Qua những nỗ lực, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, giảm cấp trung gian, giảm nhiều đầu mối bên trong, nhất là giảm số lượng tổ chức và lãnh đạo, quản lý cấp phòng khối chính quyền, đơn vị sự nghiệp;  tích cực rà soát, sắp xếp giảm số lượng ban chỉ đạo, ban quản lý dự án. Song song đó, biên chế của cả hệ thống chính trị tỉnh giảm mạnh, cơ bản bảo đảm lộ trình tinh giản biên chế; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã đi vào thực chất gắn với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phân loại, đánh giá, rà soát và cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, giảm kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, góp phần tăng chi cho đầu tư phát triển, giảm nợ công, bảo đảm tăng lương cơ sở hàng năm. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 để tạo sự đồng thuận, đảm bảo kế hoạch thực hiện xuyên suốt. Kèm theo đó, tỉnh cũng có những chính sách cụ thể để khuyến khích, tạo động lực cho CB,CC,VC thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm chức danh; chính sách hỗ trợ để người lao động yên tâm làm việc; tăng mức khoán hoạt động thường xuyên để tăng thu nhập cho CB,CC,VC.

Ở cấp xã, sau khi thực hiện định hướng 28 chức danh theo Đề án 711, số cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm đến 606 người, đạt tỷ lệ giảm 15,9%.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã là sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, được thống nhất từ chủ trương, tổ chức tuyên truyền rộng rãi, quán triệt rõ mục đích, yêu cầu của việc thực hiện Đề án. Sau khi thực hiện rộng khắp trong tỉnh, số lượng CB,CC và người hoạt động không chuyên trách giảm rõ rệt. Nhờ đó, mỗi CB,CC kiêm nhiệm nhiều chức danh nên có điều kiện rèn luyện, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

Bằng sự cẩn trọng và bảo đảm cho việc thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, trước khi phê duyệt Đề án 711, Tỉnh ủy đã thí điểm thành công và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ mô hình tổ chức bộ máy ở phường Lái Thiêu (TP. Thuận An) vào tháng 9/2017. Thực hiện đề án, phường Lái Thiêu đã giảm từ 47 biên chế hưởng lương ngân sách xuống còn 28 biên chế.  Số CB,CC còn lại được phân công kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, như: Bí thư Ðảng ủy kiêm Chủ tịch HÐND phường; Phó Bí thư thường trực Ðảng ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường phụ trách khối dân vận; Phó Bí thư Ðảng ủy - Chủ tịch UBND phường phụ trách khối kinh tế và khối nội chính; công chức văn phòng kiêm công tác nội vụ, thi đua, tôn giáo, dân tộc; công chức địa chính, xây dựng, đô thị, giao thông kiêm nhiệm vụ tiếp dân... Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Phạm Phú Nam cho biết: Sau tinh giản, bộ máy chính quyền cơ sở tại phường Lái Thiêu hoạt động ổn định, hiệu quả, không bị xáo trộn hay chậm trễ trong xử lý công việc. Qua đó, phường vừa tiết kiệm được ngân sách, vừa khắc phục sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi CB,CC. Mỗi ngày UBND phường nhận 300 đến 400 hồ sơ hành chính các loại cần giải quyết. Thế nhưng với việc bố trí đúng người, đúng việc, lựa chọn, phân công CB có năng lực, trình độ và trách nhiệm, cho nên mọi thủ tục hành chính đều được giải quyết nhanh gọn, đem đến sự hài lòng cho người dân.

Nhìn lại chặng đường 02 năm, một số kết quả đạt được tuy chưa nhiều, nhưng có ý nghĩa quan trọng về nhận thức, quan điểm, phương pháp, cách thức tiến hành được tổ chức thực hiện chặt chẽ, thận trọng, từng bước, từng khâu; bảo đảm được sự khách quan, dân chủ trong quá trình thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức, bộ máy ở từng cấp, từng ngành. Bước đầu thực hiện đã mang lại kết quả tích cực, tổ chức bộ máy ở nhiều cơ quan, đơn vị được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn; việc bố trí, sắp xếp CB,CC,VC của các cơ quan, đơn vị cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm tạo điều kiện cho CB,CC phát huy năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Thủy đánh giá, sau một thời gian triển khai thực hiện Đề án 711, bên cạnh tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tỉnh Bình Dương đang dần trưởng thành và lãnh hội nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc hơn, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án đến năm 2021 đạt yêu cầu các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây