trongdong
text logo

BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4 TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tác giả bài viết: Bùi Ngân

Chủ nhật - 19/09/2021 21:49
Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tích cực triển khai chỉ đạo nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 tới toàn thể cán bộ và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc.
 
csb41
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp cùng UBND tỉnh Kiên Giang
 tuyên truyền Luật Cảnh sát biển

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân là vấn đề trọng tâm mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng, được quy định tại Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 9/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Trên tinh thần đó, Quốc hội và Chính phủ đã cụ thể hoá thành nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021,..

Đối với hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển nói riêng, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong 7 nhiệm vụ đã được xác định trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Cùng với đó, để tăng cường công tác lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý, bảo vệ biển đảo và giáo dục những nội dung cơ bản trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam, ngày 22/8/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TTg Phê duyệt đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023. Điều này đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của toàn dân tộc, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, vững mạnh.

Là một trong những đơn vị trực thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đóng quân tại vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong những năm qua luôn nghiêm túc quán triệt và thực hiện các nội dung, chỉ đạo của cấp trên, đồng thời xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của lực lượng.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát tình hình thực tế như: Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm; kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”; kế hoạch về việc thực hiện chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2019-2020 giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu được tổ chức tại địa bàn các xã ven biển và các xã đảo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với ngư dân trực tiếp làm sinh kế trên biển.

 
csb42
Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng luôn chú trọng, quan tâm đến công tác tập huấn, huấn luyện nâng cao hiểu biết và khả năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con ngư dân và đẩy lùi hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp trên biển (IUU).

Để đạt hiệu quả cao trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4 đã chủ động, linh hoạt triển khai hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: Tuyên truyền miệng tại hội nghị; biên soạn tài liệu, tờ rơi tuyên truyền; đưa pháp luật vào trong trường học thông qua cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”; tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin, qua chuyên mục “Những điều ngư dân cần biết”“Vì chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo”; tuyên truyền qua Fanpage “Trang tin Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4”; tổ chức tọa đàm tìm hiểu pháp luật nhân ngày “Pháp luật Việt Nam”; tủ sách pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; kết hợp nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính với tuyên truyền pháp luật; thông qua hoạt động xử lý vi phạm hành chính để tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định pháp luật khi tham gia hoạt động trên biển…

 
csb43
Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 4 làm nhiệm vụ tuần tra giám sát kết hợp
tuyên truyền pháp luật và tăng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Không chỉ đa dạng về hình thức thực hiện, các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chú trọng chọn lọc, biên soạn các bộ tài liệu, xây dựng kỹ lưỡng nội dung, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, nhận thức của người dân; đáp ứng được nhu cầu thông tin, thu hút sự quan tâm của từng nhóm đối tượng. Theo đó, đơn vị ưu tiên tuyên truyền lồng ghép giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống dân sự, hình sự, kinh tế, hôn nhân gia đình…, đặc biệt là các quy định pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); các khuyến cáo của Ủy ban châu Âu về IUU; các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khi khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển chủ quyền; pháp luật về biển đảo và Lực lượng Cảnh sát biển.
Theo số liệu thống kê từ năm 2019 đến nay, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 đã kết hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra giám sát với tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho 1674 phương tiện/9.002 lượt thuyền viên, kết hợp phát hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc và 17.798 tờ rơi cho ngư dân và các cá nhân, tổ chức hoạt động trên biển.

Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho 6.027 cán bộ, đảng viên và nhân dân, kết hợp phát 6.339 bộ tài liệu, tờ rơi tuyên truyền.

Trong khuôn khổ chương trình“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại các xã, đảo thuộc tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, lực lượng đã tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho 5.250 lượt người, kết hợp phát 550 tập tài liệu, 5.680 tờ rơi tuyên truyền.

Đặc biệt Fanpage “Trang tin Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4” trên mạng xã hội Facebook của đơn vị đến nay đã có hơn 2.000 lượt người theo dõi, chia sẻ và bình luận, là kênh truyền thông vô cùng hữu ích giúp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền, giáo dục nội dung về quản lý, bảo vệ biển đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng được truyền tải sâu rộng và hiệu quả hơn.

Nhờ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật Cảnh sát biển Việt Nam đối với toàn thể cán bộ trong đơn vị và các tầng lớp nhân dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã từng bước góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật của người dân, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của lực lượng Cảnh sát biển. Qua đó, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc./.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây