trongdong
text logo

Một kỳ đại hội đánh dấu bước chuyển mới của TPHCM

Tác giả bài viết: Mạnh Hùng

Thứ tư - 14/10/2020 06:27

TTPT - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 14-18/10. Công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho kỳ đại hội lần này được đánh giá bảo đảm yêu cầu đổi mới, nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ tập thể, thể hiện tinh thần tiếp thu của một Đảng bộ năng động. Tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ đại hội đánh dấu bước chuyển mới trong thời kỳ mới của TPHCM.

TP Ho Chi Minh
TP Ho Chi Minh

Văn kiện, nhân sự bảo đảm yêu cầu đổi mới

Đảng bộ TPHCM có 63 đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở (gồm 24 đảng bộ quận, huyện, 39 đảng bộ cấp trên cơ sở), với 2.091 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở. Đảng bộ đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương trước tháng 9/2020.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành các Đảng bộ được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân tham gia góp ý văn kiện, tranh thủ sự góp ý của các ban Thành ủy, các sở, ban/ngành.

Việc chuẩn bị nhân sự trước và trong Đại hội của các Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, quy trình hướng dẫn của cấp trên. Nhờ có sự chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, hầu hết nhân sự chủ chốt, nhân sự giới thiệu ứng cử Ban Thường vụ cấp ủy đều trúng cử cấp ủy khóa mới.

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở bảo đảm yêu cầu đổi mới, không dưới 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ trước. Tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt yêu cầu (cán bộ nữ đạt trung bình 27,28%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt trung bình 16,82%); cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ cao cấp, cử nhân chính trị đạt 98,72%.

Đại hội 63 đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở, đã bầu 388 đại biểu chính thức và 81 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phố đã chủ động, thực hiện kịp thời công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời bổ sung những đồng chí cán bộ nữ, trẻ đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào nguồn quy hoạch. Số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là 65 đồng chí. Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 17 đồng chí.

Đến nay, công tác đại biểu, chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn chỉnh. Trong đó, tổng số đại biểu dự đại hội là 445, gồm 59 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Ngoài ra, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới được thực hiện các bước theo đúng quy định của Đảng và theo tinh thần chỉ đạo tại bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là “tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc”.

Dự thảo Báo cáo chính trị thể hiện tinh thần tiếp thu

Về nội dung Báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội, Ban Thường vụ đã tổ chức nhiều khảo sát, tiếp nhận ý kiến góp ý góp phần xây dựng TPHCM thể hiện sự sáng tạo, đi đầu cùng cả nước, vì cả nước. Qua đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tiếp nhận và tổng hợp ý kiến góp ý của người dân thông qua nhiều kênh khác nhau như qua thư, thư điện tử, điện thoại hoặc hình thức trực tiếp ghi nhận ý kiến góp ý…  Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 6 hội nghị với 332 đại biểu góp ý với 178 ý kiến, đồng thời gửi lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị đối với đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp lần thứ 20 vừa qua.

Khi báo cáo hoàn thành, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố sớm để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp. Ngoài ra, ngày 3/9, tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy để cho ý kiến về công tác tổ chức đại hội và nội dung văn kiện.

Đến ngày 7/10/2020, Thành ủy TPHCM công bố Báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ khóa X tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo hoàn thiện công bố trước đại hội cho thấy có sự điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở tiếp thu góp ý của Đảng bộ, của các tầng lớp nhân dân, của Bộ Chính trị và diễn biến của tình hình thực tế, trong đó có ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Báo cáo chính trị khẳng định trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã đạt những thành tựu trên các lĩnh vực, giữ vững vị trí đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước (đóng góp 22,2% GDP và 27% thu ngân sách cả nước), chất lượng kinh tế được cải thiện, năng suất lao động bằng 2,6 lần năng suất cả nước. Văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, an sinh xã hội bảo đảm, việc chăm lo đời sống cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân đã tạo được sự chuyển biến và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác phòng chống tham nhũng có chuyển biến tích cực.

Với vai trò, vị trí của mình, TPHCM đặt mục tiêu phấn đấu ở mức cao nhất có thể, với tinh thần trách nhiệm, tầm nhìn và tinh thần tự đòi hỏi cao. Trong đó có 8 quan điểm, phương hướng phát triển; 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 4 chương trình phát triển thành phố cùng với việc chủ động đề xuất những đề án, cơ chế chính sách phù hợp nhằm tạo thêm xung lực mới. Đó là đề án về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố; đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM; đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM; đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố…

Sự phát triển của TPHCM có ý nghĩa cho bước phát triển, đi lên của cả nước, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu gắn với 3 mốc thời gian. Đến năm 2025, sẽ là đô thị thông minh, đô thị dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500-9.000 USD. Đến năm 2030, là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000-14.000 USD. Tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Hơn lúc nào hết, trước đòi hỏi của sự phát triển, trước những thuận lợi, tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực có thể huy động của một thành phố lớn, trước những hạn chế và những khó khăn thử thách, một đảng bộ mạnh với gần 250.000 đảng viên sẽ tiếp tục dựa vào dân để xây dựng Đảng, sẽ phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết để đưa TPHCM đi lên, xứng đang vị thế, vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Nguồn tin: Theo Chinhphu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây