trongdong
text logo

TP. Hồ Chí Minh: Không có cơ quan báo chí nào “mất đi” sau quy hoạch

Tác giả bài viết: Đình Nguyên

Thứ sáu - 29/05/2020 06:22
TTPT.VN - Sáng 29/5, tại Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị Triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.
qhbc1
Hội nghị Triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.
Sau sắp xếp Thành phố sẽ còn 19 cơ quan báo chí

Hội nghị có sự tham gia của các cơ quan chủ quản báo chí và đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

Mở đầu hội nghị, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thông tin thêm về phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố đến năm 2025.

Theo đó, trước sắp xếp, TP. Hồ Chí Minh có 28 cơ quan báo chí đang hoạt động, gồm 16 cơ quan báo in và 10 Tạp chí in, 01 Đài Truyền hình thành phố, 01 Đài Tiếng nói nhân dân thành phố (trong đó, 01 Báo Công an - thực hiện sắp xếp theo Đề án của Bộ Công an). Số lượng cơ quan báo chí cần sắp xếp đến năm 2025 là 27/28.

Kết quả sau sắp xếp còn 19 cơ quan báo chí, gồm 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình, 07 báo (02 báo Tôn giáo), 10 Tạp chí. Giảm 08 cơ quan báo chí (chuyển thành 06 ấn phẩm phụ và 02 bản tin). Thành phố không có cơ quan báo chí nào buộc phải xóa sổ hay đóng cửa.
qhbc2
Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng cần tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai đề án. Ảnh Đình Nguyên

Lộ trình thực hiện gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, thực hiện sắp xếp.

Giai đoạn 2, từ 2021 đến năm 2025, hoàn thành sắp xếp sau khi hoàn thành giai đoạn 1, các cơ quan báo chí Thành phố nhanh chóng ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt xây dựng kế hoạch hoạt động theo yêu cầu mới. Tập trung đầu tư ngân sách nghiên cứu thí điểm xây dựng cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, đảm bảo yêu cầu thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, có vai trò định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội, đồng thời định hướng tư tưởng văn hóa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội Thành phố.

“Thời gian qua, báo chí tại TP. Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số việc cần điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển. Sở đang tham mưu xây dựng quy chế quản lý của cơ quan chủ quản đối với các tờ báo được sắp xếp. Cac cơ quan chủ quản chỉ còn thời gian 1 tháng để đăng ký đổi mới với Bộ Thông tin Truyền thông”, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  Từ Lương cho biết.

Trước đó, Sở thông tin Truyền thông Thành phố đã tổ chức hội nghị để lắng nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí về công tác trên. Đây là việc lần đầu tiên làm nên cần có sự quan tâm, góp ý kịp thời của các cơ quan báo chí vào quy chế quản lý. Ông Từ Lương cũng cho biết, Thành phố đã thành lập Tổ công tác đi suốt cùng các cơ quan báo chí để triển khai đề án từ nay đến 2025.

Sự đồng thuận cao từ các cơ quan báo chí

Phát biểu tại hội nghị đại diện nhiều cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí bày tỏ sự đồng tình cao với đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề thời gian thực hiện sát nhập, chuyển đổi là thách thức lớn đối với các cơ quan báo chí có sự thay đổi.

Đại diện Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, băn khoăn về thời gian từ bây giờ tới tháng 6 là gấp gáp và mong muốn có thời gian phù hợp để chuẩn bị chuyển giao công việc, bộ máy và cả con người. 

Đồng tình với ý kiến đó, ông Lê Thế Chữ - TBT Báo Tuổi Trẻ, khẳng định quan điểm đồng tình và ủng hộ cao các nội dung của đề án và mong có sự tổ chức thực hiện sớm, sự vào cuộc nhanh của Tổ công tác.
 
qhbc3
Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu tại hội nghị. 
Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết theo kế hoạch, đến ngày 30/6/2020, các đơn vị phải hoàn tất phương án sắp xếp.

Ban Tuyên giáo và Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đặc biệt là các ý kiến đề nghị lùi thời hạn sắp xếp và sẽ báo cáo lại với các cấp có thẩm quyền để có hướng điều chỉnh phù hợp. Tuy vậy, các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cũng cần chủ động sớm triển khai thực hiện, sớm ổn định và hoạt động hiệu quả.

Theo ông Lê Văn Minh, việc triển khai Đề án sẽ tạo ra những xáo trộn, tâm tư, khúc mắc trong quá trình thực hiện. Do vậy, lãnh đạo cá cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản cần làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt tinh thần chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước, Đề án sắp xếp của thành phố.

Kết thúc hội nghị, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay. Trong đó, có công tác tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng tạo sự đồng thuận. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Thành phố, các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động của đề án thấu hiểu, đồng thuận triển khai. Việc này cũng nhằm hạn chế các thông tin tiêu cực, xuyên tạc làm phức tạp tình hình.

Tiếp đó là việc sắp xếp các cơ quan báo chí, giai đoạn 1 từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020. Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ hướng dẫn các cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí trực thuộc UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp, phát triển các cơ quan báo chí trực thuộc. Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ hướng dẫn sắp xếp về tổ chức bộ máy, nhân sự đối với các cơ quan báo chí Thành phố.
qhbc4
Đông đảo cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí có mặt tại hội nghị. 
Sở Tài chính hướng dẫn bàn giao, sắp xếp về tài chính, tài sản; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển báo chí Thành phố thực hiện tuyền truyền nhiệm vụ chính trị theo quy định pháp luật.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ quan báo chí giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế ủy quyền quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí thành phố của 2 cơ quan chủ quản báo chí (Thành ủy và UBND), gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp để trình UBND thành phố trước ngày 25/2/2020.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực đề án, chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đề án. Và trình Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố quy chế quản lý, vận hành của các cơ quan chủ quản đối với hoạt động của các cơ quan báo chí Thành phố trước ngày 30/5/2020.

Giai đoạn 2 từ 2021 đến 2025, các cơ quan báo chí sẽ đi vào ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí Thành phố sau sắp xếp.


 

Nguồn tin: ttbc-hcm.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây