trongdong
text logo

Tuyên Quang: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Tác giả bài viết: Đức Anh

Thứ tư - 14/10/2020 01:29
TTPT.VN - Ngày 14/10, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ, đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 345 đại biểu đại diện hơn 56 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.
DSC 0550
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, khai thác tiềm năng và huy động nguồn lực; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm, dự kiến năm 2020, tổng sản phẩm GRDP đạt 34.624 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 44,57 triệu đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân trên 4,3%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 14.300 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hơn 2.300 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa trên 135 triệu USD; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trong 5 năm đạt trên 4 triệu m3; duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 65%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, đưa Tuyên Quang trở thành một trong những tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng, diện tích rừng trồng và sản lượng khai thác đứng đầu cả nước; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 3%, toàn tỉnh còn 11,8% hộ nghèo…
z2125157586647 354b3ef4a41f30a1b1f2349b9481791b
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong 5 năm, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện kiên cố hóa 1.004 km kênh mương, xây dựng 934 nhà văn hóa, xã, thôn, tổ dân phố, bê tông hóa 633 km đường giao thông nội đồng. Dự kiến hết năm 2020 toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, số tiêu chí bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm ước đạt trên 41.700 tỷ đồng. Tỉnh đã hoàn thành đầu tư xây dựng cầu Bình Ca, cầu Tình Húc và một số công trình, dự án quan trọng.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt 36,3%. Trong 5 năm đã tạo việc làm cho trên 114.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 45% năm 2015 lên 60% năm 2019. Giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao….
z2125157948469 3a170dad9894550c1056898f4e971d03
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo; nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuyên Quang đã cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của tỉnh Tuyên Quang cần được phân tích, làm rõ nguyên nhân: Kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo được sự bứt phá trong phát triển. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả chưa cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch. Các thành phần kinh tế phát triển chậm; quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp; giảm nghèo chưa thực sự bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn….

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, tại Đại hội, tỉnh Tuyên Quang cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng có của tỉnh, để quyết định phương hướng phát triển, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn, “đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.  Ngoài ra, Tuyên Quang cần tiếp tục đổi mới, chủ động, tích cực hơn nữa, với các giải pháp đồng bộ, bước đi thích hợp, với phương châm phát triển kinh tế xanh, nhanh, bền vững, gắn với đảm bảo an sinh, ổn dịnh trật tự, an toàn xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và công nghệ thông tin. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng. Chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các công trình giao thông trọng điểm. Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.  Tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng của quá trình phát triển đi lên của tỉnh. Tập trung phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trưởng bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học; trở thành một trong những tỉnh điển hình về phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước.

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và khoáng sản, tạo hàng hóa có giá trị cao. Chú trọng xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở huy động, lồng ghép nguồn lực để có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, đạt chuân nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nhất là các tiêu chí về nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân; quan tâm nhiều hơn cho phát triển du lịch. .. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm phát triển toàn diện văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển của tỉnh; tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững; chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và người khó khăn.

Ngoài ra, Tuyên Quang cần tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng, nhiệm vụ hàng đầu, then chốt của công tác xây dựng Đảng. Kiên trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài…

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, phê duyệt phương án nhân sự do Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI chuẩn bị trình Đại hội. Đồng chí yêu cầu, với tinh thần đoàn kết và chính trị cao, các đại biểu dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, trung tâm đoàn kết tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới phải đủ năng lực lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Đề nghị Đại hội làm tốt nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định của Trung ương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng, với truyền thống cách mạng, niềm tự hào quê hương cách mạng luôn là nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nêu cao hơn nữa quyết tâm chính trị, nắm vững tình hình, tận dụng lợi thế , khắc phục khó khăn hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sớm đạt mục tiêu tỉnh phát triển khá , toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, xứng đáng với vị thế, tầm vóc lớn lao mà lịch sử đã trao cho Tuyên Quang – Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.
z2125157948468 9b32db98b1420cbb74070e89a184fe6a
Văn nghệ chào mừng Đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII tiếp tục diễn ra đến ngày 15/10./.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây