trongdong
text logo

Bình Dương: Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tác giả bài viết: Đoan Lê

Thứ tư - 14/10/2020 07:37
TTPT.VN - Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Minh Triết - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
Về phía tỉnh Bình Dương, dự khai mạc Đại hội có các ông: Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 48.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
 
1
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam đã trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Diễn văn nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 579 Chi, Đảng bộ cơ sở và 14 Đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh. Cùng với quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh thực hiện quyết liệt, có hiệu quả "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế bằng các chính sách, giải pháp đồng bộ. Với quyết tâm đó, Bình Dương đã vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi kinh tế, tiếp tục giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội có trách nhiệm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; tìm ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đại hội còn một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Yêu cầu của Đại hội là mỗi đồng chí đại biểu phải phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, với một cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tỉnh nhà trong 05 năm tới, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời bầu Đoàn đại biểu gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ tỉnh, có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", sẽ đánh dấu bước ngoặt đưa tỉnh nhà chuyển sang thời kỳ phát triển mới: nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn. Thành công của Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Chính vì thế, Đại hội sẽ làm hết sức mình, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao, tất cả vì sự thành công tốt đẹp của Đại hội.
 
 Ông Nguyễn Hoàng Thao trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội
 Ông Nguyễn Hoàng Thao trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể. Đặc biệt, tỉnh đã xác định và tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội , tạo nền tảng, động lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường và quốc phòng - an ninh. Đến nay, tỉnh đã đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ (trong đó, có 06 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra) và còn 02 chỉ tiêu gần đạt kế hoạch đề ra.
Cụ thể, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%/năm (Nghị quyết: 8,3%/năm). Cơ cấu kinh tế (GRDP) năm 2020 là công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 66,53% - 22,78% - 2,51% - 8,18% (Nghị quyết: 63,2% - 26% - 3% - 7,8%). GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020 (Nghị quyết: 142,6 triệu đồng). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm (Nghị quyết: 8,7%/năm). Thu ngân sách tăng 11,2%/năm (Nghị quyết: 8,9%/năm). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 chiếm 35% GRDP (Nghị quyết: 35%). Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 82% (Nghị quyết: 82%). Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 11,51 tỷ đô la Mỹ (Nghị quyết: 7 tỷ đô la Mỹ).
Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 74,4% (Nghị quyết: 70 - 75%). Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 7,5 (Nghị quyết: trên 7,5). Số giường bệnh trên vạn dân đạt 21,3 (không tính tuyến xã) (Nghị quyết: 27). Trung bình hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 46.500 lao động (Nghị quyết: 45.000 lao động). Tỷ lệ hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 1%. Diện tích nhà ở bình quân đạt 30m2/người (Nghị quyết: 30m2/người). 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới (Nghị quyết: 100%).
Về chỉ tiêu về môi trường, tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý 100% (Nghị quyết: 100%); tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 100% (Nghị quyết: 100%); tỷ lệ độ che phủ rừng, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp lâu năm đạt 57,5% (Nghị quyết: 57,5%).
Đại hội cũng đã nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh đói với dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng biểu dương thành tích mà Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương trong 05 năm tới, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh một số giải pháp để Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện góp phần đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững hơn, xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm công nghiệp của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Đó là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; phát triển mạnh nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng đồng bộ kết nối với TP.Hồ Chí Minh và các địa phương.
 
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan khu trưng bày hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương qua các thời kỳ
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan khu trưng bày hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương qua các thời kỳ

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tăng cường kỷ luật quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kiểm tra, giám sát ở những khâu, lĩnh vực, địa bàn phát sinh tiêu cực; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã hội. Nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Đại hội lựa chọn những đồng chí tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, bản lĩnh tiên phong, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, dám hy sinh vì lợi ích của Đảng, của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
 
Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức c​hào cờ
Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức c​hào cờ

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI tiếp tục diễn ra đến ngày 15/10/2020./. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây