trongdong
text logo

Phúc Thọ: Xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình tiên tiến

Tác giả bài viết: Hoàng Dung

Thứ bảy - 07/11/2020 23:27
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhất là sự vào cuộc mạnh mẽ của nhân dân toàn huyện, đến nay Chương trình xây dựng Nông thôn mới ở huyện Phúc Thọ đã đạt được kết quả rất tích cực.
 
 

 Bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy -HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Phúc Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sức dân, các nguồn lực tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp. Đến nay, diện mạo nông thôn có bước thay đổi rõ rệt, cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã, thôn được nâng lên; nhận thức của người dân về Chương trình xây dựng Nông thôn mới có nhiều chuyển biến, tiến bộ; cộng đồng dân cư gắn kết chặt chẽ, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt; nhân dân phấn khởi và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân dần được cải thiện và nâng cao; an ninh trật tự được đảm bảo, tình hình chính trị trên địa bàn huyện ổn định.

phuctho1
Phúc Thọ miền quê đáng sống

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế; quan tâm thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất; huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế. Giai đoạn 2010 - 2020, tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.541 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 9,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm: năm 2010 đạt 10,6 triệu đồng/người/năm; 6 tháng đầu năm 2020 đạt 52 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 4 lần so với năm 2010; số hộ nghèo giảm theo từng năm.
Phát huy thế mạnh địa phương, xây dựng NTM theo hướng bền vững, Huyện đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế hướng đến sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo chuỗi liên kết giá trị; qua đó, giá trị sản xuất nông nghiệp liên tục tăng. Huyện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi 480ha rau an toàn; 454ha hoa cây cảnh, 1.002ha cây ăn quả; 28ha diện tích ứng dụng công nghệ cao; 3.063ha lúa chất lượng cao. Chú trọng việc đăng ký các nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, triển khai chương trình OCOP mỗi xã 1 sản phẩm chủ lực để nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
Song song với phát triển kinh tế, Huyện tập trung đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trọng tâm là phục vụ Chương trình xây dựng Nông thôn mới; tạo thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế. Điểm nhấn của huyện là đã giải quyết dứt điểm tồn tại trong giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp; công khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tạo tiền đề thu hút một số doanh nghiệp lớn đầu tư vào huyện. Điển hình là 6 cụm công nghiệp được UBND Thành phố phê duyệt tháng 7/2020.
Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng NTM, qua rà soát, đánh giá, chấm điểm tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Phúc Thọ có 7/9 tiêu chí đạt và 2 tiêu chí cơ bản đạt. Để quyết tâm xây dựng thành công huyện NTM và cán đích NTM trong năm 2020, trong quá trình nỗ lực của mình, huyện Phúc Thọ đã xây dựng được nhiều mô hình  điểm, tiêu biểu và là một trong những điểm sáng trên địa bàn Thành phố.

Xay dung Phuc Tho tro thanh
Hạ tầng nông thôn được quan tâm phát triển

Điển hình như: Mô hình tổ chức sinh hoạt cộng đồng về xây dựng nông thôn mới gắn với dồn điền đổi thửa; về “Nông thôn mới: văn hóa mới, con người mới”, về chủ đề 3 sạch “Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch”…Mô hình xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay trên địa bàn huyện đã có nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn như: Vùng rau an toàn Thanh Đa; vùng hoa, cây cảnh xã Tích Giang, Tam Thuấn; vùng bưởi tập trung tại các xã Vân Hà, Vân Nam, Hiệp Thuận; vùng Chuối xã Vân Nam; chăn nuôi lợn sinh học tại xã Thọ Lộc; hành an toàn xã Võng Xuyên; Hoa Ly, hoa Huệ xã Tam Thuấn…Trên địa bàn huyện hiện có 7 chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2019, huyện có 8 sản phẩm được thành phố công nhận sản phẩm OCOP. Năm2020, huyện tiếp tục đăng ký đề xuất với Thành phố 48 sản phẩm tham gia.
Mô hình xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu về cảnh quan môi trường. Và điểm sáng của huyện là cuộc vận động “3 sạch”, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhân dân về nước sạch, giữ gìn môi trường sống và sản xuất nông nghiệp an toàn. Sau 3 năm triển khai, đến nay trên địa bàn huyện có 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Ý thức về giữ gìn, vệ sinh môi trường của người dân được cải thiện. Nhiều tuyến đường tự quản do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân quản lý phát huy hiệu quả. Việc thu gom, vận chuyển rác bước đầu được cơ giới hóa. Việc trồng cây bóng mát, đoạn đường nở hoa, vẽ tranh tường bích họa dần phát triển làm cho diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.
Cùng với cuộc vận động “3 sạch”, năm 2020, UBND huyện tiếp tục tổ chức cuộc thi “Giữ gìn đường, làng, ngõ, xóm, thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, qua đó tạo được nhiều điểm nhấn về cảnh quan, nâng cao chất lượng tiêu chí Môi trường của huyện như: đường hoa bằng lăng, hoa chiều tím dọc tuyến đường Tỉnh lộ 418 thuộc xã Võng Xuyên; đường hoa tường vi, chuông vàng xã Hát Môn; đường hoa ngũ sắc xã Phụng Thượng; tranh tường bích họa xã Tích Giang, Phụng Thượng, Hiệp Thuận; hồ sinh thái Thuần Mỹ xã Trạch Mỹ Lộc; hồ sinh thái thôn Bảo Vệ xã Long Xuyên; con đường bích họa dài 2,3km dọc tường đê từ chân cầu Phùng - đê Tam Hiệp, tuyến đường hoa giấy ven đê Hữu Đáy. Hiện nay các xã đang tiếp tục phát triển phong trào đường hoa, tranh tường bích họa tạo sắc thái mới cho cảnh quan nông thôn.

phuctho
Nhiều mô hình sản xuất nâng cao năng suất được triển khai

Xây dựng Mô hình làng đọc sách; mô hình xây dựng đường giao thông nông thôn. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” nhân dân các xã trong toàn huyện đều đồng thuận và tham gia rất nhiệt tình. Mô hình đối thoại của người đứng đầu cấp ủy với đại diện nhân dân được bắt đầu triển khai từ năm 2014. Đây là lần đầu tiên công tác tiếp xúc đối thoại với nhân dân được diễn ra trên địa bàn huyện và là huyện đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện mô hình này. Sau hơn 5 năm duy trì triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức đối thoại định kỳ ở cấp huyện 10 hội nghị với khoảng 3.500 đại biểu nhân dân tham dự, cấp xã 102 cuộc với gần 20.000 đại biểu tham dự. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới.
Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phúc Thọ chung tay xây dựng NTM, trên tinh thần NTM là quá trình liên tục chứ không chỉ là đích đến. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Phúc Thọ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục khơi dậy nội lực, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị; tinh thần tự lực tự cường, ý chí quyết tâm vươn lên của mỗi người con quê hương Phúc Thọ; tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quyết tâm đưa Phúc Thọ trở thành huyện NTM trong năm 2020 và xây dựng thành công huyện NTM điển hình tiên tiến. Một vùng quê yên bình, đáng sống có môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp; là nơi níu chân mỗi người con đi xa đều muốn được trở về và mỗi du khách đến đây đều muốn được ở lại.

Những thành tựu nổi bật huyện Phúc Thọ đạt được giai đoạn 2015-2020:
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 9%/năm. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 12.450 tỷ đồng.
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt tỷ trọng 45,2%; thương mại, dịch vụ 33,6%; nông nghiệp 21,2%.
- 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, sớm 2 năm (năm 2018) so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện đề ra (năm 2020).
- Thu nhập bình quân tăng đều qua các năm, năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 1,71 lần so với năm 2015.
- Số hộ nghèo toàn huyện còn 591 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,14%, trừ các hộ diện bảo trợ xã hội còn 0,66%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,8%, tăng 7,8% so với năm 2015 (mục tiêu đề ra 50%).
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đến 2020 ước đạt trên 90%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ước đạt trên 90%.
- Số trường học đạt chuẩn quốc gia 52/74 trường, đạt tỷ lệ 70,27%.
- Trung bình hằng năm kết nạp 240 đảng viên mới (mục tiêu 200 đảng viên).
- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh bình quân đạt 48,56%/năm.
Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025:
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt  9%.
- Thu nhập bình quân đạt 85 triệu đồng/người/năm.
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (công nghiệp, xây dựng cơ bản 47%, thương mại - dịch vụ 36%, nông nghiệp 17%).
- Thu ngân sách nhà nước hằng năm vượt kế hoạch thành phố giao.
- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 7 xã.
- Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm 0,15%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi dưới 12%; phấn đấu trên 92% dân số được quản lý sức khỏe; đạt 30 giường bệnh, 8 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 85%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.
- Tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn huyện theo tiêu chí mới giảm xuống còn dưới 1%.
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đạt 97%.
- Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa đạt 87,3%; số thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt 76%; số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 78,5%.
- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 75-80%.
- Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý 100%; số hộ dân nông thôn được sử dụng nước từ nguồn nước máy đạt 100%.
- Bình quân kết nạp từ 210 đảng viên mới/năm trở lên.
- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 85% trở lên.
- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.
BÀI VIẾT ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TP. HÀ NỘI

Nguồn tin: Tạp chí Truyền thống và Phát triển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây