trongdong
text logo

Cần xây dựng sản phẩm văn hóa mang “thương hiệu” riêng có của An Giang

Tác giả bài viết: Tin, ảnh: Vương Lê

Thứ hai - 05/06/2023 04:42

 ​Đánh giá cao tiềm năng thế mạnh của An Giang - địa phương giàu giá trị văn hóa, có nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị An Giang cần phát huy những giá trị đó, bởi đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của An Giang đối với cả nước.

 Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi làm việc.

Sáng 5/6, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tạo động lực phát triển bền vững kinh tế-xã hội

 Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết, trong thời gian qua, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hành động của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nội dung các chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện để kịp thời khắc phục những hạn chế và biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Thái Xuân Thúy cũng cho biết, qua việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ mà đa số cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới. Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và trong Nhân dân nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ quản lý về lĩnh vực này. Thông qua đó, chất lượng hoạt động của văn hóa, văn nghệ trên địa bàn được nâng lên rõ rệt, gắn kết chặt chẽ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo được ấn tượng tốt và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đời sống tinh thần của đại đa số quần chúng Nhân dân và giới văn nghệ sĩ.

Về các kết quả cụ thể, trên cơ sở kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa của người An Giang năng động, sáng tạo, thân thiện và có nếp sống văn minh đô thị. Đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được xây dựng, củng cố và từng bước đi vào nề nếp. Ý thức chấp hành và tham gia của Nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nâng cao; tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, tín đồ tôn giáo được phát huy, nhân rộng. Các thiết chế văn hóa, các di tích lịch sử đã được đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo, góp phần phục vụ phát triển du lịch của địa phương. Hoạt động sáng tác, biểu diễn văn hóa nghệ thuật dần nâng cao chất lượng, thu hút sự quan tâm, thưởng thức của đông đảo người dân và du khách, góp phần vào việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại địa phương.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ bám sát nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phản ánh các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng -an ninh, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội ở tại địa phương, tạo động lực phát triển bền vững kinh tế-xã hội của tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh An Giang nhấn mạnh.

 Các đại biểu chia sẻ tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của tỉnh cũng gặp những khó khăn. Đặc biệt, tình trạng xâm nhập, phát tán sản phẩm thông tin xấu -độc, bịa đặt, văn hóa độc hại… qua không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường gây nhận thức lệch lạc về các giá trị văn hóa, đạo đức, ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội. Sản phẩm, trào lưu văn hóa ngoại lai đang ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa đôi lúc chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, thiếu biện pháp và chế tài xử lý tình huống phát sinh.

Từ thực tiễn, địa phương cũng đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của văn hóa, văn nghệ trong sự phát triển. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, đầu tư tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm công tác xây dựng gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa, văn hóa học đường, văn hóa công sở… Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đầu ngành trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Gắn phát triển văn hóa, văn nghệ với phát triển du lịch bền vững…

Cần xây dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng, riêng có

 Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã có những chia sẻ, góp ý để hoạt động văn hóa, văn nghệ của An Giang trong thời gian tới ngày càng phát huy hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt là địa phương cần xây dựng một số tác phẩm về văn hóa, nghệ thuật độc đáo mang đặc trưng riêng của địa phương, đi sâu vào đời sống cộng đồng. Qua đó, giúp cho bạn bè trong nước, quốc tế, những du khách khi tới An Giang có thể thưởng thức, tìm hiểu sâu hơn về những nét văn hóa mang “thương hiệu” riêng có của An Giang. Đồng thời, những du khách này cũng có thể cùng tham gia vào các hoạt động văn hóa đặc trưng của An Giang, góp phần lan tỏa những nét đẹp truyền thống của An Giang.

Về phía địa phương, các đại biểu đã chia sẻ một số khó khăn hiện nay mà các đơn vị đang gặp phải, những kinh nghiệm và một số cách làm hay, mô hình tiêu biểu, những điển hình trong hoạt động văn hóa, văn nghệ. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề như: Đề nghị Trung ương đẩy nhanh quá trình thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành luật pháp, các chính sách cụ thể, khả thi về phát triển văn hóa, văn nghệ; Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này; Đề nghị Trung ương xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa, văn nghệ phù hợp; Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Đề nghị Chính phủ có chính sách, chương trình hỗ trợ cho địa phương trong việc triển khai các đề án bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã nhấn mạnh thêm về những thành tựu cũng như khó khăn trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ của địa phương. Theo đồng chí, để giải quyết những hạn chế, khó khăn ấy cần sự kiên trì, lâu dài và dấn thân của những cán bộ làm công tác văn hóa, của văn nghệ sĩ, các tầng lớp Nhân dân. Chia sẻ những khó khăn mà địa phương đang gặp phải về nguồn kinh phí, về nguồn nhân lực, đồng chí Lê Văn Nưng cho biết, trong thời gian qua địa phương đã làm tốt công tác xã hội hóa. Sự chung tay nhiệt tình của các mạnh thường quân đã phần nào phản ánh chính sách của Đảng, Nhà nước là đúng đắn nên đã nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đạt được.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng cho biết, từ tiềm năng thế mạnh, từ kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra, từ những khó khăn đang gặp phải, địa phương đã xây dựng các giải pháp cụ thể cho những năm tiếp theo, trong đó chú trọng tới công tác tuyên truyền, giáo dục. Lãnh đạo tỉnh tiếp thu, ghi nhận những đánh giá, góp ý chân thành, sâu sắc của đoàn công tác để tiếp tục hoàn thiện giải pháp trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Nưng mong các kiến nghị của An Giang được đoàn công tác quan tâm, có những tham mưu, kiến nghị lên cấp trên để từng bước tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

 Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Cần phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác văn hóa, văn nghệ được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm. Điều đó đã được thể hiện qua các văn kiện, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan tới lĩnh vực này. Trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh tới việc phát huy giá trị của văn hóa và sức mạnh của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ mới. Đặc biệt là xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, là mục tiêu để phát triển đất nước. Đó là yêu cầu rất lớn, quan trọng và nhất là trong thời điểm hiện nay, điều đó càng được nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí Trần Thanh Lâm, sắp tới chúng ta sẽ tiến hành tổng kết một số nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương liên quan tới văn hóa, nghệ thuật. Do đó, những chia sẻ của An Giang về những khó khăn, tồn tại, vướng mắc, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những nhân tố điển hình trong lĩnh vực này sẽ giúp Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp để tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác văn hóa, văn nghệ nói chung trong thời gian tới.

Trân trọng những kết quả mà An Giang đã thực hiện được trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong thời gian qua; đánh giá cao tiềm năng thế mạnh của An Giang - địa phương giàu giá trị văn hóa, có nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, trong đó đặc biệt tự hào là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tự hào là nơi được lịch sử trao gửi quản lý vùng đất, vùng văn hóa Óc Eo - một trong 3 nền văn hóa đồ sộ của Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, An Giang là cần làm gì để phát huy những giá trị đó, bởi đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của An Giang đối với cả nước.

Đồng chí cũng gợi mở một số nội dung, trước hết, địa phương cần tiếp tục quan tâm, quán triệt và nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ đặc biệt bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về vấn đề này; cập nhật thường xuyên các văn bản mới để thực hiện sát với thực tiễn. Cần làm tốt công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam, con người An Giang phát triển toàn diện, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu, tinh thần trách nhiệm với quê hương đất nước. Tuyên truyền trong Nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ luôn đề cao lòng tự trọng, thấy rõ trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đề cao xây dựng văn hóa gia đình, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, An Giang là tỉnh có đường biên dài, tiếp giáp với Campuchia, do đó địa phương cần quan tâm tới định hướng để làm tốt công tác phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật và giao lưu hợp tác quốc tế nhưng đồng thời phải đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái lợi dụng những vấn đề văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng.

 Toàn cảnh buổi làm việc.

Địa phương cũng cần đẩy mạnh xây dựng khai thác các thế mạnh phát triển du lịch trên địa bàn, quảng bá các loại hình giá trị đặc sắc để vừa lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống vừa giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế. Ngoài ra, An Giang cần chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ để cán bộ làm công tác văn hóa có điều kiện thuận lợi phát triển.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng gợi ý cho địa phương cần xem xét, nghiên cứu để xây dựng những thương hiệu riêng về văn hóa để tổ chức nhân những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương để khi nhắc tới An Giang là người ta sẽ nhớ tới ngay hoạt động văn hóa đó./.

Nguồn tin:  dangcongsan.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây