trongdong
text logo

Điều chỉnh thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch”

Tác giả bài viết: TT

Thứ tư - 14/06/2023 21:52

Đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí có thêm thời gian chuẩn bị tác phẩm, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất đã điều chỉnh thời gian đăng, phát và thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải.

 Họp Ban Tổ chức giải (Ảnh: ĐT)

Ngày 13/6, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất đã ký Thông báo số 2339/TB-BTC về việc điều chỉnh thời gian đăng, phát và thời gian nhận tác phẩm tham dự giải.

Thông báo cho biết, thực hiện Quyết định số 2450/QĐ-BVHTTDL ngày 5/10/2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch”, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất đã ban hành Thể lệ Giải (kèm theo Quyết định số 3138/QĐ-BTC ngày 30/11/2022 của Trưởng ban Tổ chức). Theo đó, thời gian đăng, phát tác phẩm trên các loại hình báo chí từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 15/6/2023; thời gian nhận tác phẩm (theo dấu bưu điện) đến hết ngày 30/6/2023.

Căn cứ tình hình triển khai công tác tổ chức Giải, đồng thời nhằm đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí có thêm thời gian chuẩn bị tác phẩm tham dự Giải, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất thông báo điều chỉnh thời gian đăng, phát và thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải như sau:

Thời gian đăng, phát tác phẩm trên các loại hình báo chí: Từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 30/6/2023.

Thời gian nhận tác phẩm (theo dấu bưu điện): Đến hết ngày 10/7/2023.

Theo Thể lệ, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” lần thứ nhất do Bộ VHTTDL  tổ chức để lựa chọn, trao giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc  viết về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng, phát sóng trong thời gian quy định; trao giải cho cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm tham dự đoạt giải.

Giải nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

Thông qua Giải nhằm thông tin, giới thiệu những kết quả, thành tựu của công tác văn hoá, thể thao và du lịch. Đồng thời, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch; cổ vũ, động viên cán bộ trong toàn Ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh về người thật, việc thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội… với một trong các nội dung trọng tâm:

Việc triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp; vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực trạng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và giải pháp hoàn thiện.

Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động  phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình từ Trung ương đến địa phương.

Những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người như: Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Hướng đến 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam; Định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng là xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người gắn với việc phát huy, gìn giữ hệ giá trị gia đình.

Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa trong dư luận và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch được đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Giải được trao cho các tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình báo chí, với số lượng: Giải tập thể: 3 Giải đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự Giải, đạt kết quả cao (trị giá 15 triệu đồng/giải). Giải cá nhân: 1 giải Nhất (trị giá 25 triệu đồng), 3 giải Nhì (15 triệu đồng); 5 giải Ba (10 triệu đồng); 10 giải Khuyến khích (5 triệu đồng) cho mỗi loại hình báo chí. Ngoài ra còn có thể kèm theo các phần thưởng vật chất có giá trị khác./.

Nguồn tin:  dangcongsan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây