trongdong
text logo

Gương mẫu, tự giác, trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác

Tác giả bài viết: Nhóm PV

Thứ hai - 12/06/2023 21:53

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục làm tốt hơn nữa 3 nhiệm vụ: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Sáng 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của các tỉnh, thành phố trên cả nước...

Quang cảnh Hội nghị 

25.525 mô hình khác nhau trong học tập và làm theo Bác

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong hơn 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa nghiêm túc, coi trọng kiểm soát chất lượng từ cơ sở, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất giữa ý chí, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, chú trọng nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm, trên cơ sở bám sát tinh thần nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa. Đây là điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong xây dựng, thực hiện chuyên đề hằng năm nhằm nâng cao nhận thức, phong phú cách làm trong học tập và làm theo Bác, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo tinh thần của Kết luận số 01 là 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo Bác và nêu gương. Việc học tập Bác từ những công việc thiết thực hằng ngày, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và đời sống cá nhân, từ đó thấm sâu tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức và phong cách của người cộng sản, dần trở thành lối sống, nếp nghĩ, thói quen, cách làm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, thúc đẩy hiệu quả từ việc học sang làm theo Bác.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhanh chóng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cam kết tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, chất lượng đảng viên cuối năm. Nhiều mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo xuất hiện ở nhiều địa phương, đơn vị, đã góp phần quan trọng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tính đến tháng 4 năm 2023, trên cả nước có 25.525 mô hình khác nhau trong học tập và làm theo Bác.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều chủ đề sâu sắc như: “Tự soi, tự sửa”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nội vụ. Qua đó nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong mỗi lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền đã đạt được những kết quả rõ nét.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nêu gương được thực hiện kỹ lưỡng, đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ.

Đây là một nội dung mới trong chương trình công tác toàn khóa của các cấp ủy đảng, định kỳ có đánh giá kết quả thực hiện. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng, đã kịp thời uốn nắn, khắc phục nhiều hạn chế trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo Bác, kịp thời phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, cách làm sáng tạo. Trong 2 năm qua có tổng số 31.420 cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên, 1.734 cuộc kiểm tra giám sát đột xuất, với 187.186 số cán bộ, đảng viên của các cấp ủy đảng trên cả nước được kiểm tra.

Đáng chú ý, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được một số điểm nổi bật như: Công tác xây dựng đảng về đạo đức được đẩy mạnh, kết hợp hài hoà giữa "xây" và "chống"; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, văn hoá công vụ. Công tác phòng chống tham nhũng theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" được đẩy mạnh, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Công tác biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác có đổi mới, có sức thuyết phục. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật... Công tác tuyên truyền không ngừng được nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp, tăng cả về chất lượng và số lượng sản phẩm tuyên truyền.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề dư luận quan tâm được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời. Các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tất cả các tỉnh, thành đã tiến hành thảo luận, trao đổi, phân tích để việc học tập và làm theo đạt được hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu thực chất...

Cùng với những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm có lúc có nơi chưa kịp thời, còn hình thức, đơn điệu và chưa phù hợp với tình hình thực tiễn; nội dung kế hoạch hành động chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề hằng năm ở một số nơi chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, chưa lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm xử lý; đôi khi còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện...

Về nhiệm vụ trong tâm thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XIII, các quy định nêu gương của Đảng, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân...

Nghiên cứu đổi mới, sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều cách làm hay, đột phá

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết: Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn là coi trọng việc tiếp nhận chủ trương, sớm, đầy đủ và kịp thời quán triệt triển khai đồng bộ, thông suốt. Trong đó, coi trọng việc gắn kết nội dung này với các nội dung khác có nội hàm tương đồng và không bóc tách, chia cắt nhằm tạo sức mạnh chung để cùng thực hiện.

Đồng thời, coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo phải gắn kết với việc kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc và khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Coi trọng việc học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức, đặc biệt là thông qua các hoạt động thường xuyên có lồng ghép về tập huấn, sinh hoạt chính trị, thực hiện các quy định có liên quan, qua đó giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi để vận dụng, ứng dụng vào công tác, chiến đấu và sinh hoạt.

Đối với các phong trào thi đua có chủ đề sát hợp và các hoạt động của phong trào thi đua đó vẫn còn có tính khả thi cao, hiệu quả thiết thực thì tiếp tục duy trì và phát huy. Đối với các phong trào thi đua khác tuy có chủ đề sát hợp nhưng hiệu quả không được như muốn thì sớm được đánh giá và điều chỉnh kịp thời cho mong phù hợp (tránh phong trào ảo)...

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 2 năm vừa qua. Theo đó, kết quả đạt được đã phản ánh sinh động sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định nêu gương khác.

Đồng thời, nghiên cứu đổi mới, sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều cách làm hay, đột phá. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp tục làm tốt hơn nữa 3 nhiệm vụ: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình tặng hoa cho lãnh đạo, nghệ sỹ Nhà hát kịch Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu được giao lưu với các điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đó là đồng chí Hoàng Thị Như Thanh, Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, người xây dựng chi bộ tiểu thương đầu tiên tại Thừa Thiên - Huế; thầy giáo Nguyễn Trung Tuyền, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học cơ sở Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - thầy giáo trẻ truyền cảm hứng đam mê nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin cho học sinh vùng cao; Đại úy Hoàng Ngọc Linh, Đồn Biên phòng Ia Rvê, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk - người bác sĩ mang quân hàm xanh - giữ vững thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc…

Các đại biểu cũng được xem Triển lãm thực tế ảo VR trưng bày “Mỗi kỷ vật một câu chuyện - Sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945-1969”./.

Từ thực tiễn việc triển khai Kết luận 01 trong 2 năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, đòi hỏi phải luôn nhận thức sâu sắc, thấu đáo và nêu cao quyết tâm hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, phải luôn gắn kết chặt chẽ, đồng bộ việc thực hiện Kết luận số 01 với các nghị quyết của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định nêu gương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện; tổ chức thực hiện phải linh hoạt, sáng tạo, phát huy được ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, phải xác định đúng và trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo thực hiện.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi trọng và đầu tư đúng mức việc nghiên cứu, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, kịp thời phản ánh sinh động các gương điển hình, mô hình, cách làm sáng tạo được coi là biện pháp hiệu quả trong lan tỏa việc học tập và làm theo Bác.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước..

Nguồn tin:  dangcongsan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây